Integritetspolicy

1. BAKGRUND
1.1. Personlig integritet och korrekt behandling av personuppgifter är viktigt för oss på Verum Vinum Danmark ApS, danskt org.nr 42326321, ett helägt dotterbolag till Verum Vinum Sverige AB, svenskt org.nr 559004-9796 (”Verum Vinum”, ”vi”, eller ”oss”). Denna integritetspolicy syftar därför till att informera dig som kund, leverantör, anställd etc. om vår behandling av dina personuppgifter och, om vilka rättigheter du har som registrerad. Verum Vinum behandlar personuppgifter i enlighet med gällande rätt, vilket inkluderar Europaparlamentets och rådets dataskyddsförordning (”GDPR”).

1.2. Denna integritetspolicy utgör en integrerad del av våra allmänna köpvillkor. Begrepp som definieras i våra allmänna köpvillkor gäller även för denna Integritetspolicy om inte annat anges. 1.3. Nedan följer en beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter, och om du vill ha ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: info@verumvinum.se.

2. PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR

2.1. Personuppgifter är information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter är t.ex. namn, personnummer, IP-adresser, foto, e-postadresser, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter etc.

2.2. Vi behandlar personuppgifter om dig som:
2.2.1. använder Tjänsten och lägger en beställning av Produkter via Webbplatsen;
2.2.2. är anställd hos eller representerar någon av de vinproducenter som Verum Vinum har samarbete med;
2.2.3. mottar Verum Vinums nyhetsbrev och/eller erbjudanden om Produkter;
2.2.4. på annat sätt berörs av Tjänsten; eller
2.2.5. är anställd hos, eller ansöker om ett jobb hos Verum Vinum.

2.3. Vi behandlar personuppgifter i syfte att administrera och utföra Tjänsten, möjliggöra kundservice, uppfylla våra rättsliga skyldigheter, rekrytera personal och marknadsföra Tjänsten och Produkterna.

3. LAGLIG GRUND

3.1. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden för att utföra Tjänsten och leverera Produkter, kommunicera med dig, skicka ut nyhetsbrev och/eller erbjudanden om Produkter eller när det finns ett annat legitimt intresse för oss att behandla dina personuppgifter. För det fall vi behandlar dina personuppgifter för ett särskilt ändamål för vilket kräver samtycke enligt GDPR, kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

3.2. Personuppgifter hanteras alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Verum Vinum garanterar att företag som behandlar och/eller hanterar personuppgifter å våra vägnar använder strikta säkerhetsåtgärder i syfte för att skydda dina personuppgifter.

3.3. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till externa företag som vi samarbetar med. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter när vi har en skyldighet att göra så enligt lag, t.ex. på grund av penningtvättslagstiftning, skattelagstiftning, domstolsbeslut eller begäran från myndigheter.

3.4. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/ESS i syfte för att utföra Tjänsten. När Verum Vinum överför personuppgifter till sådana länder garanterar vi att dina personuppgifter skyddas genom lämpliga säkerhetsåtgärder.

4. LAGRING OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER

4.1. Personuppgifter sparas enbart under så lång tid som det är nödvändigt för oss för att kunna uppfylla syftet med behandlingen, eller under så lång tid som vi är tvungna att spara uppgifterna i enlighet med tillämpliga lagar och relevanta riktlinjer. Personuppgifterna raderas därefter i enlighet med våra rutiner.

4.2. Du har när som helst rätt att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev eller liknande kommunikation. I sådant fall kommer vi inte längre att lagra eller behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

5. DINA RÄTTIGHETER

5.1. Verum Vinum är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, och som registrerad har du vissa rättigheter gentemot oss. Rättigheterna är dock inte absoluta, vilket innebär att det finns undantag från vissa av rättigheterna där vi inte kan uppfylla din begäran.

5.2. Som registrerad har du följande rättigheter:
5.2.1. Rätt att återkalla lämnat samtycke – innebärandes att du har rätt att återkalla lämnat samtycke där Verum Vinum behandlar personuppgifter baserat på samtycke;
5.2.2. Rätt till tillgång (registerutdrag) – innebärandes att du har rätt till information om behandlingen, tillgång till personuppgifterna och rätten att få en kopia på dina personuppgifter;
5.2.3. Rätt till rättelse – innebärandes att du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig som registrerad rättade av oss;
5.2.4. Rätt till radering – innebärandes att du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rätt är begränsad och vi kan komma att behöva spara dina personuppgifter om det behövs i enlighet med gällande lagstiftning.
5.2.5. Rätt till invändning – innebärandes att du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter;
5.2.6. Rätt till begränsad behandling – innebärandes att du har en rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas, men inte raderas; och
5.2.7. Rätt till dataportabilitet – innebärandes att du har en rätt at kräva att Verum Vinum överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

5.3. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen. Verum Vinum – Integritetspolicy v. 2019:01

5.4. Samtliga förfrågningar från dig, som registrerad, rörande denna integritetspolicy ska skickas till info@verumvinum.se.

6. LÄNKAR TILL TREDJEPARTS WEBBPLATS

Vår Webbplats kan innehålla länkar till en tredjeparts webbplats. Om du klickar på en sådan länk kommer du att dirigeras till den webbplatsen. Notera att dessa externa webbplatser inte drivs av Verum Vinum, och vi rekommenderar därmed att du tar del av sådana webbplatsers integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicys och övrig information på tredjeparts webbplatser eller dess produkter och tjänster.

7. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Verum Vinum äger rätt att ändra denna integritetspolicy utan att i förväg meddela dig om ändringen. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på Webbplatsen, och vi rekommenderar att du ser över integritetspolicyn med jämna mellanrum för eventuella ändringar.