Cantina Del Glincine

Neive, Piemonte

I utkanten av byn Neive's högre delar ligger Cantina del Glincine där man möter ägarna i en druv-pergola som i sin tur är omgiven av kinesk blåregn. Vinkällaren härstammar från 1582.
De välvda taken är konstruerade med tegel som ihop med stengolvet sträcker sig under hela huset och trädgården.

Byn Neive är bygg som en cirkel med ett torn och två slottsliknande palats på var sin sida av byn.
Curra's berömda vingårdar har exponering mot sydväst medan Marcorino har sin exponering mot sydost. Toppen av kullen den kulle som Marcorino ligger på har en mer kaliumrik jord.

Vinerna är traditionella och småskaligt framtagna med respekt för sitt ursprung. Missa inte det fantastiska vinet Barbaresco Currà.

LÄS MER PÅ HEMSIDAN

Barbaresco Currà från Cantina del Glincine